top of page

Czym jest intercyza i jak ja stosowac

Updated: Dec 19, 2023

Umowa przedmałżeńska, powszechnie zwana intercyzą lub prenup-em, to prawnie wiążący kontrakt zawierany przez przyszłych małżonków przed zawarciem małżeństwa. Celem umowy przedmałżeńskiej jest ustalenie praw i obowiązków każdego z małżonków w przypadku rozwodu, separacji lub śmierci jednego z małżonków. Dodatkowo, prenup może również regulować inne kwestie związanych z małżeństwem, takich jak podział majątku, alimenty dla małżonków lub zarządzanie majątkiem i długami.


Jakie są korzyści wynikają z zawarcia intercyzy


Umowa przedmałżeńska może przynieść wiele potencjalnych korzyści, miedzi innymi:


 1. chronić aktywa, które każda z przyszłych małżonków wnosi do małżeństwa, takie jak nieruchomości, oszczędności, inwestycje, lub udziały w podmiotach gospodarczych i firmach. Pary często decydują się na intercyzę, jeśli majątek lub aktywa jednego z małżonków jest większy od majątku drugiego małżonka.

 2. chronić małżonka przed odpowiedzialnością finansowa za długi pozyskane przez drugiego małżonka przed zawarciem małżeństwa. Dodatkowo, może regulować warunki odpowiedzialność za dług pozyskany w trakcie małżeństwa, a w przypadku rozwodu, zapewnia, że jeden z małżonków nie zostanie obciążony długami drugiego.

 3. oddzielić majątek wspólny od majątku pozyskanego przez jednego z małżonków w wyniku spadku.

 4. określić warunki wypłaty alimentów małżeńskich w przypadku rozwodu.

 5. służyć jako narzędzie do planowania spadków, szczególnie w przypadkach, gdy jeden lub obydwoje małżonkowie mają dzieci z poprzednich związków, zapewniając, że aktywa zostaną rozdzielone zgodnie z życzeniami.

 6. jeśli jeden lub oba małżonkowie prowadzą firmę, umowa przedmałżeńska może określić, jak firma zostanie rozporządzona w przypadku rozwodu, pomagając w ochronie ciągłości działalności firmy i o ochrony jej wartości.

 7. w przypadku rozwodu, może przyspieszyć i obniżyć kosztów sprawy rozwodowej, ponieważ sad będzie zobowiązany do stosowania się do jej postanowień.


Co powinna zawierać umowa przedmałżeńska i jakie spełniać warunki


Aby umowa przedmałżeńska była ważna i wiążąca, musi spełniać określone wymagania. Obie strony muszą w pełni ujawnić swój majątek. Chodź niewyczerpująca, lista to obejmuje:


 1. Nieruchomości: Wszelkie nieruchomości, w tym domy wakacyjne, grunty i inwestycje w nieruchomości.

 2. Konta finansowe: w tym konta bankowe (checking and savings), konta inwestycyjne, konta emerytalne (takie jak 401(k) i IRA) oraz inne instrumenty finansowe.

 3. Dochody: Pensje, wynagrodzenia, premie, prowizje i dochody z innych źródeł, takie jak tantiemy czy dochody pasywne.

 4. Mienie osobiste: Pojazdy, meble, biżuteria, dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie i inne przedmioty wartościowe.

 5. Ubezpieczenia na życie: Polisy na życie i inne polisy ubezpieczeniowe.

 6. Udziały w biznesie: Udziały własnościowe w jakichkolwiek przedsiębiorstwach, spółkach, lub korporacjach.

 7. Długi: Wszystkie długi i zobowiązania, w tym dług na karcie kredytowej, kredyty studenckie, pożyczki osobiste, hipoteki i inne zobowiązania.

 8. Spadki i darowizny: Wszystkie oczekiwane spadki, trusty lub darowizny.

 9. Własność intelektualna: Prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej.


Każdy z małżonków powinien skonsultować umowę ze swoim prawnikiem oraz dać drugiej stronie wystarczającą ilość czasu na zapoznanie się i pełne rozważenie jej warunków.  Z tego względu zawarcie umowy krótko przed samym aktem małżeństwa może być problematyczne.


Należy pamiętać, że umowa przedmałżeńska może być unieważniona przez sąd, jeśli zostanie uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Aby zmniejszy ryzyko unieważnienia, zachęca się do konsultacji z prawnikiem prawa rodzinnego.


Jakie są konsekwencje nieposiadania intercyzy


Para która zawarła związek małżeński bez umowy przedmałżeńskiej, podlega stosownym przepisom prawa rodzinnego obowiązującym w miejscu zamieszkania. Generalnie, jednak wszystkie aktywa i długi nabyte podczas małżeństwa uważane są za mienie wspólne i zwykle dzielone na podstawie wkładu każdego z małżonków, co wielokrotnie prowadzi do wieloletnich i kosztownych procesów sądowych. Dodatkowo, w przypadku braku umowy przedmałżeńskiej oboje małżonkowie mogą ponosić odpowiedzialność za długi nabyte podczas małżeństwa, takie jak długi z kart kredytowych, kredytów hipotecznych i innych zobowiązań. Istnieje wiele głośnych przypadków par, które nie zawarły umowy przedmałżeńskiej przed ślubem, co często prowadziło do skomplikowanych i kosztownych rozwiązań w przypadku rozwodu. I tak, założyciel Amazona, Jeff Bezos  i jego zona MacKenzie nie mieli umowy przedmałżeńskiej i w wyniku rozwodu MacKenzie otrzymała znaczącą część akcji Amazona czyniąc MacKenzie jedna z najbogatszych kobiet na świecie. Podobnie, Aktor Mel Gibson i jego żona Robyn nie mieli umowy przedmałżeńskiej, i w wyniku rozwodu w Robyn nabyła praw do majątku Mela wartego około 850 milionów dolarów.


Podsumowanie


Chociaż zawarcie małżeństwa jest momentem pełnym radości, ważne jest aby przygotować się na różne scenariusze i zaplanować każdą ewentualność. Umowa przedmałżeńska nie jest wizją przyszłego rozstania, lecz dowodem troski o wzajemne poczucie bezpieczeństwa i harmonii. Przy odpowiednich wskazówkach prawnych umowa przedmałżeńska może być cennym narzędziem chroniącym interesy obu stron, stanowiąc stabilny fundament na nowej drodze życia. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści, jakie może przynieść umowa przedmałżeńska, umów się na konsultację z prawnikami z Baumert Law.


5 views

Recent Posts

See All

Rozmowa z Łukaszem Dudką (Dziennik Związkowy)

W trakcie rozmowy z Łukaszem Dudką (Dziennik Związkowy), Michał Baumert dzieli się szczegółami dotyczącymi swojej kariery, edukacji, doświadczenia zawodowego oraz planami na przyszłość.

Comments


bottom of page